Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.TR - Trnava - Kameny u rybníka Opatůvka
Původ problému a postup zkoumání
V roce 1994 bylo v článku (1), uvedena informace o nálezu pana J.Š. (zřejmě Jaroslava Švarce) a M.H. (zřejmě Martina Herzána) velkých kamenů u rybníka Opatůvka u obce Trnava.

Místo bylo prozkoumáno v roce 2002. Bylo zjištěno, že jeden z popsaných kamenů (balvan ve tvaru oválné mísy, dlouhý 200 cm, široký 170 cm, vysoký 75 cm) je v roce 2002 umístěn na náměstíčku v obci Ptáčov (asi 3 km za Třebíčí směrem na severovýchod). Kdo a kdy ho tam převezl a proč se zatím nepodařilo zjistit.
Místo původního umístění tohoto balvanu již není možné určit, protože není známo, co se stalo s oněmi třemi kamennými klíny, o kterých se píše v původní informaci.

Podle místních občanů se v tomto balvanu tvaru mísy vařila kolomaz - uprostřed je prý díra skrz (momentálně ucpaná), která byla zašpuntovaná a kterou se kolomaz potom odpouštěla.

Umístění
Severně od Třebíče, za obcí Pocourov, asi po 1,5 km odbočka k chatě Opatůvka. Odtud pěšky lesní cestou až k polní cestě Trnava - Ptáčov. Po přechodu cesty přes louku až k borovému háji. Od háje je cesta ke starému posedu (asi 200 m). Zde kameny - od sebe asi 100-150 m.  
Popis

1) Podle původní informace mezi nálezy patří balvan ve tvaru mísy, který má ve svém středu kulatý otvor, vedoucí do středu mísy. Kámen je podepřen třemi kamennými klíny, takže to činí dojem, že se v kamenné míse vařilo a pod ním plál oheň. V roce 2002 byl nalezen v obci Ptáčov. Jde o balvan ve tvaru oválné mísy, dlouhý 200 cm, široký 170 cm, vysoký 75 cm. 

2) Podle původní informace o 150 m dále na východ od první mísy je další obrovský balvan, do něhož je vytesán asi 2 m velký kruh do hloubky 20 cm. Podle průzkumu roku 2002 jde o balvan 325 cm dlouhý a 240 cm široký asi tak ve tvaru hrušky. Do něho je vytesán velký kruh o průměru 174 cm do hloubky cca 15 až 20 cm. Ve středu tohoto kruhu je další menší kruh o průměru 30 cm, který je hluboký dalších 25 cm. 

Podle původního údaje, uvedeného v Magazínu 2000 č.12/2001 a č.13/2001 v článku Jaroslava Švarce, kde jsou fotografie právě tohoto balvanu

„V nerostu je vytesaný kruh, uprostřed kulová jamka a okolo ní jsou vyryté čárky. Vypadá to jako sluneční hodiny. Značky na kameni také „ukazují“ na severozápad, jihovýchod, severovýchod, jihozápad. Jde snad o prastarý mezník, kudy vedly čtyři cesty?“

 Průzkum v létě roku 2002 odhalil, že čáry na balvanu sice jsou, ale jsou to nejspíš různě křivé praskliny (viz foto). Značky určitých světových stran to příliš nepřipomíná a už vůbec ne sluneční hodiny (navíc by sluneční stín musel ukazovat doslova kůl 30 cm široký).

3) Dále byly nalezeny další 3 mohutné čtvercové kamenné desky, další mísy a i jakýsi náhrobek.

Hypotézy
V článku se kameny dávají do souvislosti s dávnými obchodními cestami. Podle jedné z místních pověstí se zde vařila kolomaz. 

„V dobách, kdy po prašných cestách drkotaly dřevěné povozy, bylo potřeba kolomazi. Ta se vyráběla v kamenných mísách pálením smolných větví. Tato pro nás dnes již těžko rozumem pochopitelná technologie výroby mazadla vzala za své. Dosloužily i dřevěné povozy a prašné cesty mnohde zmizely pod kobercem asfaltu. Na některých místech se však dochovaly kamenné mísy. Tahle zůstala pravděpodobně nedokončena a nikdy se v ní nepálilo. Co toho bylo příčinou, se již asi nedozvíme."

Fotografie :
Foto prvního kamene 

- obec Ptáčov

Foto: S. Zábrš, 2002 Dole : 

foto druhého kamene

S. Zábrš, 2002

Kol. aut. KPU

Literatura
1) -mh-: Záhadné poselství předků. Region Třebíč, 12.7.1994

2) Švarc, J.: Magazín 2000 č.12/2001 a č.13/2001 

3) Zábrš, S.: Zpráva o průzkumu, 2002