Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenný kruh - MCY - CZ.ST - Nihošovice - U devíti králů 

Původ 

Pod vrchem Vůstrá nedaleko vsí Nihošovic a Nemětic jižně od Strakonic byl kdysi kamenný kruh z 9 kamenů. Byl však později zničen, rozebrán a kameny zakopány v poli. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy.

Popis a postup zkoumání

Nálezy ve Vůstré u Nihošovic (na obr. ozn. a) na pahorku zvaném U devíti králů byly považovány za kruhové kromlechy. Někteří badatelé považovali oba nálezy za přirozenou konfiguraci kamenů. Jiní se domnívají, že to jsou nevelké kameny z kamenného věnce, jaké lze často nalézt kolem pohřebních mohyl. 

Na obr. jsou patrné velmi těsné překryvy stanovišť domnělých menhirů a kromlechů s četnými keltskými hradišti a sídlišti (označených písmeny a až f), která mohou v těchto souvislostech vést i k domněnkám o těsných vazbách na vznik těchto nálezů a jejich možný keltský původ. Významný znalec jihočeských keltských oppid, hradišť, sídlišť a pohřebišť B. Dubský nalezl v blízkosti některých výrazně umístěných strakonických kamenů keltskou keramiku, převážně mísy a misky, tedy nádoby svědčící o kultu, ale i střepy z předchozí knovízské kultury. Na vrchu Hradiště bylo v polovině prvního tisíciletí př. n.l. vybudováno hradiště patřící mezi významnější halštatsko-laténská hradiště v Čechách. Není tedy vyloučeno, že domnělé menhiry tu vztyčovali pro své účely Keltové. Také velký kámen na vrchu Baba u Chrášťovic může snad být keltským menhirem. Na pohřebišti v Hajské u Modlešovic, ve Vůstré a na Sedlině mohou být domnělé kromlechy s velkou pravděpodobností zbytky kamenných kruhových věnců okolo keltských mohyl z doby bronzové či starší doby železné. 
Mapa
 
Literatura
Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990