Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Šemíkův hrob - MMX - CZ.BE - Neumětely
Původ

V Neumětelích se na návsi nachází pod přístřeškem velký kámen, který je podle pověsti náhrobkem bájného Horymírova koně Šemíka.

Popis

Kámen je 1 m dlouhý, 0,5 m široký. 

Mapa
Průzkumy a názory
Při průzkumu v roce 1880 nebyl pod ním nalezena jakákoli stopa nějakého pohřbu. Zřejmě posvátným byl pouze kámen, snad šlo o padlý menhir, nebo zbytek obětního oltáře. Pověst o koni Šemíkovi může být pozůstatkem o kultu koní z keltských dob.
Fotografie
Foto : P. Kroupa, 2002
Odkazy a literatura

1)