Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MDX - CZ.BN - Myslkov - "dolmen" ? 

Původ problému a postup zkoumání

Informace pochází z knihy P. Kozáka „Tajemná místa od Blaníku k Sušici“  (1)

Umístění

-          mezi obcemi Myslkov a Veletín pod skalnatým vrcholem zalesněného kopce na západním svahu.

-          je uveden i na podrobných mapách jako "obětní kámen", ale je zakreslen na nesprávném místě - u cesty. 

Popis
- horní kámen je zespodu plochý a položen na podkladu je až podezřele vodorovně. Pod ním je prostor (asi tak 1 x 1 x 3 metry), do kterého se dá vlézt.
Nákresy
- nejsou potřebné.
Hypotézy
Vedou se spory o to, jestli se jedná o dílo přírody nebo člověka - případně o přírodní útvar upravený člověkem.
Fotografie  
Foto : Ing. David Tramba 

 

Kol. aut. KPU

Literatura
1.) Kozák, P.:„Tajemná místa od Blaníku k Sušici“ (kapitola Český Meran). MH, Beroun, 1999