Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Přírodní útvar : NX - CZ.MB - Mužský - "Obětní kámen" 
Původ
 Historik J.V. Šimák ve svém „Soupisu Mnichovohradišťska“ z roku 1930 se domnívá, že interpretace jako „obětní kámen“, může být dílem romantiků.
Popis
Na výběžku stojí metr vysoký kámen, tvaru tesané nádoby, částečně povalené na bok s prohlubní – mísou – uprostřed. Část stěny chybí.  Kámen připomíná sedací vanu asi 1m v průměru. Na místě je tabulka s popisem. U kamene jsou 2 mělké jeskyně, údajně jsou v nich zbytky nějaké primitivní modly. Je tam dále několik kamenů s rýhami. 
Mapa
Jihovýchodně od obce Mužský u vrcholu kopce Smrkovec 352,0 m n.m. – skála se dvěma převisy a výběžkem. Na místo vede odbočka turisticky značené cesty. Kámen leží na samostatné skalce pod vrcholem kopce.

Fotografie

 
 Foto : J. Kallwach (1-3) T. Petráň, 2003 (4)
Názory : 
Odkazy a literatura
(1) Kallwach, J.: Obětní kámen u Mužského. Fantastická fakta 

(2) Petráň, T.: Zpráva z průzkumu. 2003