Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MM - CZ.RA - Mutějovice - Čertův kámen 

Původ

Čertův kámen u Mutějovic je dáván do polohové souvislosti s kounovskými řadami. Nejedná se o útvar stejného jména, známý z návrší Pravda, který je prokazatelně přirozeného původu (pískovcová skála). Čertův kámen u Mutějovic je opředen  mnohými pověstmi, zejména v souvislosti s představou o obětním oltáři.

Popis kamenů

Jedná se o ploše oválný křemencový blok ležící na plocho. Jeho rozměry kolísají od 300 do 460 cm při výšce nad terénem asi 100 cm. Zhruba uprostřed svrchní plochy je 15 cm hluboký zářez, orientovaný přibližně ve směru kounovských řad. Prohlubeň nejeví stopy umělého zásahu a jedná se nejspíše o součást původního reliéfu mohutné křemencové čočky.

Mapa
 Kámen je u rozcestí silnic asi 500 m severně od Mutějovic
Postup zkoumání
Měřením bylo zjištěno, že spojnice Čertova kamene s nejzápadnější a nejvýchodnější řadou na Rovině tvoří výseč, v níž lze pozorovat Měsíc při jeho severních deklinacích.

Fotografie

   
Literatura

Zpráva M. Elznic, foto, 2008