Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Přírodní útvar : NX - CZ.KT - Modrava 
Původ
 Podle názoru P. Kozáka se kámen chová jako menhir. Má prý takzvané "oko", obrácené k cestě a je jím proto zařazen k menhirům proto, že oplývá energiemi stejně jako jiné menhiry.  
Popis
Mapa

po cestě z Modravy podél potoku směrem na Březník, po čtyřech kilometrech v potoce u pravého břehu, asi 100 metrů za mostem.

Fotografie

Foto Pavel Kozák
 
Názory : 

- subjektivně prožívané energie nejsou kritériem pro zařazení kamene do megalitických staveb. Jiné podpůrné důkazy pro takové tvrzení zatím chybí.  

Odkazy a literatura