Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MX - CZ.PS - Mladotice - Pohanské božiště ? 

Původ

Ve sborníku Josefa Vorla "Mladoticko" (1) se nachází tento zápis :

"Ze zajímavé písemné pozůstalosti Bohumila Bulína, nar. v Brdě č. 2, zemřelého v Hluboké č. 44, známého písmáka a proutkaře, vyjímám pro další badatele :

Na plánku z dubna 1964 uvádí, že mezi starou lesní cestou vedoucí z Mladotic do Strážiště je po pravé straně v klínu lesa pole p. Urbana z Mladotic, o kterém se soudí, že tam bývalo pohanské božiště, podle kamenů, které se tam nalézaly a nalézají.

Jeden takový menhir nebo modla se nachází "… na bok do půli v zemi zapadlý, primitivně hrubě opracovaný, při staré cestě k Strážišti, 28 kroků od bývalého železného křížku (obr. 1) a od cesty vpravo asi 15 kroků na pokraji lesa." (viz mapa)

Mapa
Místo údajného božiště se nachází v polovině komunikace Mladotice - Strážiště, severně od ní.
Postup zkoumání

Zápis našel své badatele až po řadě let v členech Klubu psychotroniky a UFO. Ti na podzim roku 1999 šli po stopách starých zápisů s malou nadějí, že po více jak 35 letech najdou jakékoli stopy po těchto zvláštních kamenech. Po několikahodinovém hledání byly nalezeny kameny, jejichž nákresy se v zápisech nacházejí, k nim přibyly i další, všechny byly částečně očištěny, změřeny a vyfotografovány. (foto)

Další průzkum se konal 1.dubna 2000. Za pomoci detektoru kovů byly nalezeny zbytky 2 kovaných hřebů vedle kamene A.

O lokalitě byl 2.4. 2000 informován archeolog PhDr. A. Beneš, CSc.

Popis kamenů
 Kámen A 

Nákres a rozměry zajímavého kamene, snad modly (kámen A)

Kámen B -
Kámen B - o síle 38 cm se nachází od severozápadního rohu Urbanovic pole asi 40 kroků v lese směrem ku Strážišti.  
Kámen C - s drážkou
Kámen D - vedle kamene A
Foto - chybí
Zbytky původních božích muk po pravé straně cesty
Literatura
1. Vorel, J.: Mladoticko. Vl. vyd. Rabštejn n. Střelou, 1992