Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir ?? MMX - CZ.PV - Malé Hradisko
Původ

Podle zprávy Mladé fronty dnes ze dne 5.8.1998 autor (peš) v rubrice : Z Moravy, strana 03, v článku "Hanácká krajina má co nabídnout" se píše : "…Autem je to pak už jen kousek na Drahanskou vrchovinu. Tam na horách, jak říkají zdejší obyvatelé, leží keltské oppidum, na jehož úpatí stojí menhir, loni pokřtěný starostou Malého Hradiska Františkem Grulichem."  

Popis

Malý, asi  metr vysoký zašpičatělý kámen u informační tabule ke keltskému oppidu. 

Mapa
   
Průzkumy a názory
Není známo, o jaký menhir jde, zřejmě o uměle vztyčený kámen v poslední době. 
Fotografie
(Foto : Mir. Ponkrác, 2003)
Odkazy a literatura

1)  -peš-: Hanácká krajina má co nabídnout. Mladá fronta dnes, 5.8.1998

2) Archiv KPU, 2003