Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir MMY - CZ.LN - Louny - Glásrovo pole 
Původ

Informace jen o kameni na bývalém Glásrově poli, v jižní části dnešního intravilánu. Kámen zmizel neznámo kdy a kam. 

Popis

Kámen byl prý zašpičatělého tvaru, s hladkým povrchem a načervenalé barvy, výšky 1,5 metru 

Mapa
   
Průzkumy a názory
v místě Loun sídlili Keltové, nálezy kosterních hrobů a šňůrové keramiky
Fotografie
Odkazy a literatura

 Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999

Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990