Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MX - CZ.LN - Lhota - Kameny ve Vlčím dole   

Původ 

V roce 2001 na soustavu upozornili členové KPU Kladno. 

Popis 

Kámen A) má rozměry 120x60x30 cm. Je zde i velmi pěkný vyhlazený křemen C) o rozměrech 120x60x60 a kámen B) velikosti 190x120x40 s patrným vizírovým výřezem.

Mapa

Při okraji lesa nad hájovnou Kozlov, leží u polní cesty pískovcový kámen (označený A). Směrem na západ jsou po okraji pole naházeny kameny i značných rozměrů, asi odstraněné z pole a blízké kóty 418,2m

Nákres

Fotografie    

Kámen s vizírem nad Vlčím dolem  Výhled od kamene A) směrem na Výrov Jeden z křemenů nad Vlčím dolem 

Zkoumání

2001 - upozornění na lokalitu členy KPU Kladno. Místo nebylo dále blížeji prozkoumáno.

Podle dosavadních názorů a průzkumů by soustava mohla být astronomicky orientována:

Od kamene A je dobrý výhled východním směrem. I když azimuty nebyly dosud ověřeny, lze předpokládat východ Slunce o zimním slunovratu na levém svahu Špičáku, přímo ve směru řad části A v úzkém průhledu na kounovskou Rovinu.Při západu projde řadami u Klůčku 2km, z tohoto místa nejsou pro převýšení dohledné. Rovnodennostní východ lze čekat na levém úpatí Výrova 2,5 km, o imbolc na jeho pravé straně nad vrcholem Pravdy.
Na strmém svahu sklánějícímu se ke Lhotě (284,4 m) jsou patrné pozůstatky kamenných řad, část je zmapovaná.

Zdroje 

1) KPU, 2001