Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhiry a kamenná řada MM / MAX - CZ.KD - Ledce

Původ  

Dvojice kamenů o výšce 0,8 a 0,7m a hmotnosti 0,5 a 0,6 t stojí na křižovatce bývalých polních cest  hlubokým starým úvozem na rozhraní katastrů Řisuty, Ledce a Přelíc. Pod názvem "Ke dwaum kamenum" byly označeny na katastrální mapě z roku 1841. Byly znovuobjeveny až roku 1982 na základě terénního ověřování pomístního názvu.

V roce 2000 zde J. Helšus nalezl kamennou řadu ze 7 kamenů. Podle zprávy (2) v prosinci 2003 se jeden z hlavních kamenů (A nebo B (?) ztratil.  

Podle zjištění stavu J. Helšusem z roku 2008 oba původní menhiry jsou pryč, ale o kus dál jsou postavené jiné kameny, zjevně vytažené z pole. Jeden leží pod stromem, dva jsou vztyčené. Původně tam však prokazatelně nebyly.

Popis

Kameny se nachází 2400 m sv. od Ledců, 1000 m sz. od Přelíce. 

Hornina 1) Rezavě hnědý, hrubozrnný křemenný  slepenec s valouny o velikosti až 70 mm 2) Rezavě hnědý drobnozrnný křemenný  slepenec s valouny o velikosti do 10 mm

U obou kamenů je základní hmota tvořena křemenným pískovcem s železitým tmelem. Jde o druhohorní sedimenty (svrchní křída, perucko-korycanské souvrství, kolem 90 mil. let. 

Podobná hornina je v těsném okolí kamenů. Ve vzdálenosti 100 - 150 m jsou další podobné kameny o výšce 85 - 120 cm.   

Kameny v řadě mají interval 27 metrů, velikost kolem 1,0 m. 

 Mapa  

Ze silnice do Řisuty po nenápadné polní cestě odbočující doprava ke vzdálenému lesnímu remízku, cca 1 km nejprve po rovině, pak mírně z kopce. Kameny se nacházejí až za remízkem v nejnižším bodě této části krajiny, a v podstatě nejsou vidět, dokud nestojíme přímo u nich. Podél úseku cesty a úvozu v délce asi 300 m jsou vždy několik metrů od sebe další těžké balvany (zde 11 kamenů). Tyto kameny leží pár metrů od hlubokého úvozu se vší pravděpodobností na bývalé cestě vedoucí k chatám jižně od Řisut, na jejímž druhém konci je ještě velmi dobře patrné kamenné původní zpevnění úvozu.

Průzkumy a názory

Poblíž obce jsou zmíněny nálezy z doby bronzové.

Fotografie

Jan Černý, 1999
Kámen A Kameny A a B Kámen B
Foto z jara 2003

(Agrimonrix) - (2) 

Kameny H a I Kámen K 

Literatura 

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999    

2) Stránky : Ledce : Agrimonrix