Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhiry MM - CZ.KD - Kvílice

Původ  

Původně šlo o kámen, už od románských dob upravený na Boží muka. Existují o něm záznamy ještě z roku 1836, ale není přesně známo, kdy byl odstraněn a zda skutečně šlo o menhir.  Podle místních pověstí prý za pohanských časů na tomto místě stával na kamenném podstavci nějaký bůžek. Toto místo tedy prošlo četnými proměnami. Na jeho místě stojí kamenný pomníček s podezdívkou.a dnešní podoba památky má s původním menhirem společné snad jen místo.

Popis   

 Mapa  

Nákres

Fotografie

Zkoumání

Literatura 

Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990