Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.BN - Křečovice - "keltská plastika" 
Původ

V literatuře byl poprvé zmíněn jako keltská plastika (1), a podle původních předpokladů měla být součástí většího kamene, jehož kryje silná vrstva omítky, která je vynechána pouze v okolí plastiky. Plastika je umístěna na stěně dlouhé severní zdi kostela v Křečovicích.

Odstranění omítky v červenci 2004 ukázalo, že plastika není součástí většího kamene, zasazeného do kostelní zdi. Ta je tvořena menšími kameny a plastika je buď pouze několik cm silná kruhová deska, přilepená na tuto zeď, nebo součást válce, zapuštěného do zdi, neznámé délky (min. 7 cm). Není jasné, kdo a proč tuto desku na zeď kostela zasadil a kdy se tak stalo.   

Popis

Hornina: středně zrnitý, porfyrický biotitický granit s amfibolem (sedlčanský typ), mladší prvohory, kolem 300 mil. let. Nachází se v širším okolí Křečovic. 

Mapa
Uprostřed vsi na kostele.
Průzkumy a názory
V létě 1999 místo prozkoumali členové KPU. Místní farář oznámil, že na jaře 2000 plánuje obnovení omítky kostela, a že v té době bude možné kámen změřit a prozkoumat. Obnovení omítky se uskutečnilo v roce 2004. 
Fotografie

(1)

(2) foto KPU 2000

 

foto po odstranění omítky - Petr Hochmaul, KPUFO PB, červenec 2004

Odkazy a literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999

2) Zpráva z průzkumu, KPUFO, 2000

3) Zpráva z průzkumu, KPUFO PB, 2004