Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Největší menhir v ČR ? - MMY - CZ.CV - Kadaň (Krbice)  

Původ  

V roce 1998 se objevila zpráva, že severně od Kadaně, při záchranném archeologickém výzkumu na místě povrchového dolu, kde bývala dnes již zaniklá obec Krbice, byl nalezen dosud největší menhir na keltském hradišti. Měl mít výšku asi 6 m.

 Kámen byl postupně obnažován a vyhrabáván z jámy, kde byl uložen. Bohužel, z nedostatku domluvy s pracovníky dolu došlo k zavezení této jámy zeminou.

 Protože v místě se staví komunikace, archeologové zjistili, že tento kámen zde není osamocen, ale že zde jsou desítky podobných kamenů, od malých po 3 m velké, naprosto náhodně poskládané, z křemence.

Podle geologického posudku se na místo tyto kameny dostaly za poslední doby ledové přirozenou cestou, tzv. soliflukce, čili půdotoku z blízkého vrcholu Hradiště a zarazily se o malý terénní hřbet.

V místě je řada archeologických nálezů od lineární a vypíchané keramiky až po knovízskou kulturu a latén, ale nic v záměrném kontextu s kameny.

Z uvedeného vyplývá, že kameny zde byly již v době příchodu prvních lidí, tito je nepřivlekli odjinud. Lze samozřejmě spekulovat, že některý z kamenů lidé vztyčili na svém hradišti, apod., ale nelze to nikterak dokázat.    

Oficiální zpráva o vykopávkách v lokalitě bude na konci roku 2000. (Dosud není k dispozici - r. 2001.)

Popis   

Rozměry - délka 6 m ? 

Mapa

Nákres

Zkoumání

Fotografie  

Foto (c) 
Literatura