Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MA – CZ.DO – Křakov – kamenné řady

Původ 

V 70. letech 20. století sdělil polesní pozdějšímu členu KPU, že v Sedmihoří existují kamenné řady. Ten si na sdělení vzpomněl až po shlédnutí kounovských řad v 90. letech, avšak polesný byl již po smrti. Pátrání po řadách bylo bezvýsledné až do roku 2002, kdy se podařilo získat informace od dalšího spolupracovníka KPU, jemuž zmíněný polesní místo kamenných řad ukázal.

Popis 

Mapa

Řady se nacházejí na okraji lesa u obce Křakov.

 

Nákres

Fotografie    

Zkoumání

Průzkum dosud nebyl proveden.

Zdroje 

1) KPU, 2002