Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MMX - CZ.ME - Krabčice - menhiry pod Řípem?

Původ  

O vztyčeném kameni u obce Krabčice podal zprávu v roce 2007 K. Šlajsna. (1)

Podle zprávy M. Tománkové z roku 2003 byly na úpatí Řípu nalezeny 3 vztyčené kameny, které byly uspořádány ve tvaru trojúhelníku. Tyto kameny byly po restituci odstraněny ze své původní polohy; 2 menší leží odhozené ve strouze a jeden z čediče (vážící 14 tun o velikosti 180 cm) se nachází na soukromém pozemku. (2) Bohužel se nepodařilo získat další informace o umístění těchto kamenů.

Popis   

Vztyčený kámen o výšce asi 1,5 m, šířka 

Mapa

Před obcí Krabčice, za benzinovou pumpou je odbočka na Bechlín a asi 500 m po pravé straně je postavený kámen.

 

Nákres

Zkoumání

Pátrání po původu mezi místními obyvateli dosud nevedlo k žádnému výsledku.

Fotografie

Foto 1 úpatí Řípu

(2)

Foto 2-7 Krabčice

(1)

Literatura
1) Zpráva Karel Šlajsna, Mělník, 2007, foto 2009

2) Zpráva M. Tománková, 2003