Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MA – CZ.ZR – Kotlasy – kamenné řady a nově postavené pseudomenhiry 

Původ 

Oznámení KPU v roce 2002 o kamenné řadě v lese u obce Kotlasy. Její existence inspirovala místní aktivisty k postavení dalších menhirů a kamenných kruhů v roce 1998.

Popis 

Řada sestává z 5 kamenů. 

Pseudomenhiry : 

1) Kamenný kruh u lesa je v dost nepřístupném terénu na louce. Má průměr asi 9 metrů z 12 kamenů.

2) Kamenný kruh u obce Znětínek (jižně od obce Kotlasy) má průměr asi 5- 6 metrů s obvodovým valem ve stylu Stonehenge.

Mapa

Nákres

Fotografie    

Zkoumání

Průzkum dosud nebyl proveden.

Zdroje 

1) KPU, 2002