Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Záhadná kamenná deska a kruh  MMX - CZ.TB - Kněžice 
Původ problému a postup zkoumání
V roce 1994 upozornil Martin Herzán na nález kamenné desky u obce Kněžice, kolem které je kruhové rozestavění kamenů.
Popis
Žulový kámen ve tvaru desky o výšce 150 cm a 70 cm šířky, kolem kterého jsou do kruhu rozestavěné kameny. Na desce je vytesán kříž a pod ní lebka se zkříženými kostmi.
Mapa
V hustém listnatém lese blízko obce Kněžice.
 
Názory
Objevitel vyslovuje názor, že dnešní klasický smírčí kříž, mohl být původně megalitem, což by dokládalo kruhové rozestavění kamenů. Lokalita zatím nebyla zkoumána.
Fotografie :
Literatura