Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MM - CZ.RA - Klobuk
Původ
Nejznámější český menhir, jemuž se říká Zkamenělý pastýř či Kamenný muž.
Popis

Menhir 3,5 metru vysoký.

Hornina : rezavě hnědý středozrnný pískovec převážně s železitým tmelem. Místy se objevují křemenné valounky ojediněle nebo v souvislých polohách mocných několik cm. Jde o prvohorní sediment (svrchní karbon, 315 mil. let).

Vyskytuje se v okolí obce, kámen pravděpodobně pochází z Žerotínského potoka u Kokovic.  

 

Mapa
Menhir stojí na poli asi 100 metrů východně od silnice z Klobuk do Telců, vzdušnou čarou asi jeden kilometr od kostela v Klobukách. 

Fotografie

1) Nejstarší dochované vyobrazení menhiru z roku 1877 (podle kresby K. Myslivce v časopise Vesmír). 

2) Foto (c) KPU, 1998

 
Pověsti, nálezy, zkoumání
Podle místních pověstí byl obklopen šesti až dvanácti menšími kameny a nazýván Pastýř se stádem. Tomu by nasvědčovalo sdělení účetního klobuckého cukrovaru V. Sajbice z roku 1901, že "dvě stě až tři sta metrů severně od stojícího kamene byly vyorány dva kameny podobného materiálu a asi dvacet osm kroků od stojícího kamene ve směru na Telce byl vyorán další větší kámen". Stojící kámen byl vícekrát povalen a znovu postaven. 

Český geolog J. N. Woldřich tvrdil, že vztyčený kámen je zbytkem velmi hutného a zvětrávání více vzdorujícího jádra permských pískovců v místě přirozeně uložených. Ale vytrvalý J. L. Píč dal u kamene v roce 1898 kopat. Archeologické doklady k určení stáří kamene sice nalezeny nebyly, ale ukázalo se, že kámen je osazen v písčité vrstvě nad podložní skálou, takže musel být vztyčen uměle. Novější doba k tomu nepřinesla další podstatné poznatky. Někteří badatelé považují tento kámen za pravý menhir a druzí - ti opatrnější - tvrdí, že lze uvažovat o jeho pravěkém původu. V prostoru Klobuky byly odkryty nálezy keltských hrobů (bronzové náramky a úlomky, zbraně aj.). Získány byly i nálezy volutové a šňůrové keramiky. Regionální historik R. Koller byl toho názoru, že kámen pochází nejspíše z keltské (bójské) doby. 

V roce 1994 se uskutečnilo magnetometrické měření u menhiru v době letního slunovratu (21.6.1994). Výsledky firma, provádějící měření nedodala. (1)

Odkazy a literatura
1) Lenková, J.: Konec jedné záhady ? BC Statenice, ZAZ 2/2000

2) Pamětnické zprávy badatelů

3) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999