Klub psychotroniky a UFO * Megalit

MMX (MAY) - CZ.TC - Klíčov : Menhir a kamenná řada ("Keltské kameny") 
Původ
Na lokalitu upozornil v roce 2004 místní občan Fr. Soukup z Klubu hledačů pokladů (Tachov). Mezi dalšími místními lidmi je existence kamene překvapivě neznámá. Až v roce 2010 sdělili místní zemědělci, že tento kámen byl jen náhodně postaven. Na poli však byly postaveny dva jiné kameny, kterým se říkaly "Keltské kameny" a, na kterých byly vytesané křížky. Asi v roce 1975 při napřimování průběhu potoka došlo k jejich stržení a svezení do potoka a zahrnutí. V roce 2015 byl přemístěn na pozemek k domu v obci Klíčov, kvůli nebezpečí jeho zničení. 
Popis
Trojboký slepencový kámen, nad zemí je asi 190 cm. Na zadní straně je obnažen až k patě, takže je zřetelný jeho rozměr (až 2,4 m). V okolí je v křoví pozůstatek dalších menších kamenů, většinou zřetelně rozlomených. Přesto činí dojem opracování. 
Mapa
Východně od obce na okraji pole, asi 200 m od potoka Mže (červený bod), GPZ 49.8052225N, 12.7149581E. Ostatní kameny jsou v porostu hustého křoví v okolí, nejbližší je 2 m západně, ostatní 20 - 30 m.  Po přemístění je kámen v obci Klíčov u rodinného domu, na GPS: 49.8036875N, 12.7114044E (modrý bod) 

Názory

Pokud na svržených kamenech byly kříže, svědčí to o pokusu o christianizaci pohanských kamenů, tedy o jejich starobylosti. 

Fotografie

Foto Fr. Soukup (KHP), 2004

Pohled - od severu - od západu   - od jihu - od východu
Další kameny 20-30 m západně od kamene Dojem ulomené špičky jiného kamene

Foto (c) KPUFO TC (2004) 

Odkazy a literatura