Klub psychotroniky a UFO * Megalit


U kamene (Kutná Hora) MX - CZ.KH - Kutná Hora 
Původ problému a postup zkoumání
V roce 1998 bylo pátráno v ulici U kamene v Kutné Hoře. Při obhlídce byl nalezen kamenný válec ukrytý pod stromem.
Umístění
Pod stromem na rohu ulic K Bělidlu a Hrnčířská. Podle svědectví místního pamětníka byl umístěn na druhé straně ulice Hrnčířská na malém návrší.

Popis
Vápencový válec o průměru ... cm a délky ... cm.
Nákresy
 
Hypotézy
 Může jít o podstavec nějaké staré sochy. 
Fotografie :
     

1. KPU, (1997)