Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MQX - CZ.HB - Jilem - pseudomenhir 

Původ  

Příkladem nesporně nově postaveného kamene je nález KPUFO HB u Sedletína. Místo se nachází 7 km západně od Chotěboře na malé vyvýšenině mezi poli s brambory, po pravé straně za obcí Jilem, za odbočkou na Jiříkov a Habry vpravo. Je vidět od silnice.

Popis   

Kámen je nad zemí asi 2,1 m vysoký.  

Mapa  

Fotografie

Foto: M. Knob, 2004

Zkoumání

Literatura 

1) Zpráva KPUFO - Havl. Brod