Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenný kruh - MCY - CZ.RA - Hředle 
Původ

O lokalitě Hředle jsou jen zprostředkované informace. Při pamětnickém průzkumu v Hředlích se podařilo nalézt pana Josefa Nachtmana (Hředle 58), který v roce 1957 viděl celkem čtyři kamenné kruhy v místě zvaném Přední dílce.  V rukopise L. H. Karpatějeva z roku 1957 je poznámka: "v Předních dílcích byly nedávno traktorem vyorány kruhy z kamenů, a sice jeden velký a několik menších." Dle sdělení pana Nachtmana byly tehdy kameny ihned odvezeny, protože v tomto místě zřizovali chmelnici.

Popis

 J. Nachtman ústně sdělil, že jeden z kruhů měl průměr asi pět metrů, ostatní pak kolem dvou až tří metrů. Každý z kruhů se skládal z deseti až dvanácti pískovcových kamenů, jejichž průměrná velikost se pohybovala v rozměrech 60 až 100 cm. Na povrchu kamenů prý nepozoroval žádné stopy po umělém opracování. Z rukopisného náčrtu objevitele vyplývá, že kamenné kruhy byly orientovány do soustavy s převládající severojižní orientací a ležely na slunovratové linii procházející lokalitou u Kounova, Špičákem, Nečemicemi, Klučkem. Přitom je zajímavé, že z Předních dílců je přímá dohlednost na Rovinu u Kounova. 

Mapa

Fotografie

Pověsti a průzkumy
Odkazy a literatura