Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenné kruhy - MXX - CZ.CK - Horní Planá  

Původ 

Na základě upozornění pana Vladimíra Romance z Horní Plané bylo dne 10.11.2001 uskutečněno ohledání a zaměření možné megalitické stavby na západním břehu Lipenské nádrže.

Popis 

Kamenné kruhy, lépe řečeno mohylky, u kterých je na svahu astronomický orientovaný kříž. Mohyly tvoří téměř přesně čtverec o poměrně přesně dlouhých stranách 68 - 70 m.Samotné kamenné mohylky jsou kruhové o průměru 4-5 m. 

Mohylky jsou vidět po celý rok, ale nejlépe na jaře po roztátí sněhu, nebo na podzim. Přes léto má tráva na daných místech tmavší barvu. Severně od kruhů se nachází astronomický orientovaný ležící kříž velkých rozměrů asi 100 m. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o bývalou cestu, ale podle dochovaných map a kronik tam žádná zpevněná cesta nikdy nevedla (alespoň se o tom nezachovaly žádné podklady). Kříž je na rozdíl od kruhů viditelný len na jaře (výjimečně na podzim). V létě je prakticky k nerozeznání od okolního terénu. Pokud se dá zjistit, základ je tvořen kamenem, ale jinak než cesty, zpevněný je jen kříž, všechny ramena jsou přibližně stejně dlouhé a přesně končící. Orientace stran je přesně ve směru sever-jih, východ-západ.  

Pokud se dalo zjistit v kronikách, daný prostor byl využíván jako pastviny pro dobytek, nevyužíval se na rostlinnou výrobu. V posledních 25 letech, mimo pasáků dobytka, do daného prostoru prakticky nikdo nevkročil.  

Na místě bylo zjištěno pět zhruba kruhových kamenných seskupení – viz mapka.

Použitým materiálem jsou metamorfované horniny, usměrněné, světlé a kyselé, se zrny granátů. Jedná se o migmatity až ortoruly moldanabického masivu (Povltaví jižních Čech). V podstatě tedy místní materiál obsažený v okolním podloží.

Jednotlivé kruhy mají průměr od sedmi do dvanácti metrů, každý obsahuje od 25 do 40 neopracovaných kamenů různých velikostí. Kameny však jsou rozloženy nerovnoměrně po celé ploše kruhu bez patrného systému, takže se nejedná o stavbu typu henge. Vzdálenost jednotlivých kruhů od středového je přibližně 70m.

Mapa  

- místo je západně od města Horní Planá, na protějším (pravém) břehu Lipenské přehrady  

Souřadnice středového kruhu byly pocí GPS zaměřeny: 48°46´05,41˝ s.š. a 14°00´16,67˝ v.d., což v systému S-JTSK odpovídá souřadnicím: Y═793140, X═1184108 při nadmořské výšce 759 m n.m. Převýšení nad hladinou Lipna činí 44 m. Stavba se nachází asi 1,4km ssz od obce Bližší Lhota.Celá stavba leží ve zvlněné stráni, která se svažuje východním směrem k vodní hladině přibližně pod úhlem 20°. 

Nákres
Spojnice středů jednotlivých kruhů neudávají vzhledem k horizontu žádné význačnější azimuty, pouze středový kruh s východním kruhem udává přesně východozápadní směr. Ani samotné umístění lokality příliš nezapadá do systému megalitických staveb, jejichž výskyt se koncentruje převážně do středních a severozápadních Čech.
Fotografie
Foto : KPU, 2001
Názory

Stáří lokality nelze z tohoto zběžného ohledání určit.Více by pravděpodobně napověděl archeologický výzkum, který zde dosud proveden nebyl. Vzhledem k různým obrazcům, které se prý v určitých vegetačních obdobích objevují na zdejší stráni, ukrývá toto místo nejspíše další tajemství.

Jedná se buď o: 

1) Mohylové pohřebiště, jichž je na Českokrumlovsku doložena celá řada. Umístění ve svahu však pro stavbu mohyl není typické. Jednalo by se tak pravděpodobně o keltské dílo z doby železné, nejspíše období halštatu.

2) hromady vzniklé při čištění pozemků od kamení např. v době kolektivizace, i když by to nebyl typický způsob. Proti tomu svědčí názor, že v tomto kraji se předtím kameny vysbírané z pole vždy ukládaly k mezím (ty jsou i na daném místě) a navíc velmi přesné délky stran mezi mohylami. To je by v této souvislosti byla velmi zajímavá shoda okolností.  

3) vzhledem k tomu, že pod strání, kde jsou mohylky, vedla před zatopením nádrže železniční trať, kde se kompletovaly zásilky dřeva splavované ze Schwarzenberského kanálu, mohlo jít o pozůstatky nějakého dřevařského zařízení.  

Zkoumání

léto 2001 – upozornění na lokalitu místními badateli KPU, 

10.11.2001 – obhlídka, zaměření (KPU Plzeň, KPU Domažlice, KPU Louny)