Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir ? - MMY - CZ.ME - Hořín - Brozánky 
Původ

Prof. J. Matiegka prý považoval za menhir velký podlouhlý balvan ležící ještě v první čtvrtině 20. století u posledního domku směrem k Citovu.

Popis
Nacházel původně za posledním domkem směrem k Cítovu. Později si z něho majitel domku zhotovil lavičku, která v současné době již neexistuje.
Mapa

Fotografie

Pověsti a průzkumy

V okolí byly nalezeny zbytky vypíchané keramiky. 

Odkazy a literatura

Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990