Klub psychotroniky a UFO * KPUFO Megalit


Menhir : MMY - CZ.KL - Dřínov 
Původ

- pro tuto lokalitu chybějí hodnověrné informace

Popis
Mapa

Fotografie

 
Pověsti
Odkazy a literatura

Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990