Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir: MM - CZ.CL - Dřevčice    

Původ 

 

Popis 

Pravděpodobně mírně opracovaný sloup z pískovce, vysoký 1 m.   

Mapa  

Menhir stojí při turistické stezce v lese asi 2 km západně od obce.

Nákres

Fotografie

 

Zkoumání

Místo nebylo prozkoumáváno