Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MM - CZ.LN - Drahomyšl 
Původ
 Zmínka o kameni se objevuje v odborné literatuře v roce 1859. Menhir zvaný Zakletý mnich, nebo též Zkamenělý kapucín je druhým nejznámějším menhirem v Čechách. Původně stával mezi Cítoliby a Žatcem, v polích u vsi Radomyšle při křižovatce cest.  
Popis
Kámen je 2,2 metru vysoký, hmotnost 2,2 t.

 Hornina : šedavý žlutohnědý křemenec s ojedinělými valouny křemene (sluňák), tercierního stáří (asi 25 mil. let). 

Mapa
Menhir zvaný Zakletý mnich, nebo též Zkamenělý kapucín stojí dnes mírně nakloněný u polní cesty vedoucí z Drahomyšle severním směrem do Strkovic, asi 400 metrů od severního okraje obce, asi 800 m sv od Drahomyšle, 1100 m od Strkovic, 430 m od rybníka. Kolují pověsti o několikerém odvezení kamene z pole a opětném navrácení údajně na původní místo. Z toho vyplývají i pochybnosti o původní topografii polohy umístění.
Pověsti
 Ke kameni se vztahují lidové pověsti ochranné, např.: "Když chtěli lidé tento kámen odnést do mlýna, nemohli s ním vůbec hnout."

V jiné zprávě musel být kámen, který někdo do mlýna skutečně přenesl, znovu vrácen na místo, protože v mlýně se začali dít podivné věci.
Jiná pověst vypráví, že zde převor kapucínského kláštera v Žatci vzkřikl na mladého prchajícího mnicha, jež svedl měšťanskou dceru k útěku z domova, svou kletbu. Ten na místě zkameněl. Dívka za to, že způsobila toto neštěstí byla obviněna z čarodějnictví a podle žateckých smolných knih, které popisují tuto událost, upálena. Mělo se tak stát roku 1668.

Fotografie

Foto:

(c) KPUFO, 4/2005

Odkazy a literatura
Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999