Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MQ - CZ.JI - Doupě - kameny

Původ  

Kameny na jihozápadním okraji obce Doupě (u silnice do Vanůvek), umístil starosta obce Otto Christián podle jeho slov v létech 2004-2006.

Popis
Jedná se převážně o místní materiál. Kameny byly vyorané především na okolních polích. Na jednom z kamenů jsou dobře patrné rýhy od radlic pluhu.

Mapa

Fotografie
Literatura
1. Herbst, R. Zpráva, foto. 2014