Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenná deska : XX - CZ.KO - Doubravčice

Původ problému a postup zkoumání
Popis
Kamenná deska o rozměrech výška - 1,2 m, šířka - 1,0 m, tloušťka - 0,4 m, v lese u silnice nedaleko obce  Doubravčice, což je dalších 7 – 8 km vzdušnou čarou na západ. Jedná se o dobře opracované desky umístěné zřejmě na hranici bývalého panství hraběte, které nemají s megality ani vzdálený vztah.
Umístění

 

Nákresy

 

 

Hypotézy
 
Vysvětlení
 
Závěr
Literatura

1) Špůrek, J.: časopis Regenerace 10/95

Fotografie :