Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenná řada - MA - CZ.ST - Dobrš 
Původ
Zmínka o řadě se objevuje na turistické mapě 1:50.000, vydané 2004.  
Popis
Kamenná řada o délce asi 50 m, tvořena balvany o velikosti 0,2 - 0,7 m, zasazenými do země, z obou stran řady srovnané do tvaru jakési nízké zídky o šířce asi 0,6 - 0,8 m. Na některých místech je zídka rozrušena a menší kameny položeny vedle. Zeď směřuje s 5 stupňovou odchylkou od severu k jihu. Kameny jsou místního původu, v okolí vystupují výběžky skalního podloží na povrch. Na koncích řady není patrné její pokračování nebo zalomení do jiného směru. 
Mapa
Řada se nachází v lese jihovýchodně od obce, u východního okraje lesa, asi 50 m od lesní cesty 
 
Názory, průzkumy
 O kamenné řadě se nezmiňuje žádný předchozí badatel, o jejím stáří ani účelu místní občané nic neví. 
Fotografie
   
   
 (c) KPUFO ST, 3.6.2005
 
 Literatura