Klub psychotroniky a UFO * Megalit


XX - CZ.KO - Brník u Kouřimi - Dobré Pole
Původ problému a postup zkoumání
Upozornění v článku (1) - ?
Umístění
Asi 6 km západně od Kouřimi, okr. Kolín - v lese Brník mezi obcemi Brník a Dobré Pole - na okraji obce Brník (ve směru od Kouřimi a Dobré Pole) je odbočka vpravo do lesa, na dalším rozcestí vlevo a celkem asi po 300 m se na levé straně lesní cesty je kámen. 

Popis
Kamenná deska o rozměrech výška - 1,2 m, šířka - 1,0 m, tloušťka - 0,4 m, opřená o hliněný val, mírně nakloněná.Na desce je poněkud  nesrozumitelný pamětní nápis k připomenutí vlády knížete Jana Dobrotivého z Liechtensteinu a datum 12.11.1898. 

Naprosto stejná deska je umístěna v lese u silnice nedaleko obce  Doubravčice, což je dalších 7 – 8 km vzdušnou čarou na západ. V obou případech se jedná o dobře opracované desky umístěné zřejmě na hranici bývalého panství hraběte, které nemají s megality ani vzdálený vztah.

Text na kameni : Knížete Jana Dobrotivého z Lichtensteina ku Oslavě XXXX letého Vladaření XII. listopadu MDCCCXCVIII.

Nákresy

   

Hypotézy
 
Vysvětlení
 
Závěr
Literatura
1). Zahajský, J.: ? (1987)

2) Špůrek, J.: časopis Regenerace 10/95, kde je uvedena tato lokalita jako sporná, protože jí autor nenavštívil

Fotografie :
1. Petráň, T. (1998)