Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenná řada : MAY - CZ.ZR - Dlouhé   

Původ 

V roce 1998 bylo sděleno KPU panem Vladimírem Šoutarem (45 let), že 2 - 3 km jihovýchodně od obce se nacházela řada kamenů, menhiry, které byly zapuštěny do země. 

Popis 

Dnes již neexistují.

Mapa

Nákres

Fotografie

 

Zkoumání

1998 - upozornění na lokalitu místními badateli KPU, poté, co se zde vyskytly kruhy a piktogramy v obilí. Místo nebylo dosud prozkoumáno