Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir: MMY - CZ.LT - Dlážkovice     

Původ 

Podle zmínky v literatuře z roku 1931 stával kámen typu menhiru asi 700 metrů jihovýchodně od objektu zámku, přibližně 500 metrů od rozcestí zámecké cesty a silnice vedoucí do Lkáně, na pozemku číslo katastru 309. Místu se ještě počátkem třicátých let říkávalo U kamene. Později byl kámen zakopán do země, aby nepřekážel v zemědělské činnosti.

Popis 

Dnes již neexistuje.

Mapa

Nákres

Fotografie

 

Zkoumání

Místo nebylo prozkoumáváno  

 

Použitá literatura

Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality - průvodce. Materna, Praha, 1999