Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenné řady ? MAX - CZ.JH - Číměř

Původ 
Na lokalitu Kamenec (643 m) upozornil M. Stejskal ve své knize (1), poté ji zkoumali další badatelé (2). 
Popis a postup zkoumání
Průzkum místním badatelem v roce 1997 a 1998 odhalil kamenné řady. 
Mapa
Na východní straně Kostěnického potoka u skalnatého valu je mnoho vyhloubených mís. Na vrchu Kamenci (643 m) mezi obcí Číměř a Dobrou Vodou je mohutný balvan se 3 miskami. Opodál je skalní skupina na vrchu krytá mohutnou kamennou deskou se 3 prohlubněmi. Kamenné řady jsou u silnice k Dobré Vodě. Na okraji lesa směrem k Dobré Vodě stojí osamělá stéla.   
Pověsti
Podle pověstí prohlubně vytlačil ďábel, když tu odpočíval. Prohlubně na spodní straně vytlačil čert svou hlavou, když se zde skrýval před nepohodou. 

Podle pozdějších názorů misky měly kultovní význam. 

Foto
Kamenné řady u silnice k Dobré Vodě Stéla na pokraji lesa směrem k Dobré Vodě Misky na svislé stěně
Největší z kamenů na tomto okraji lesa (povalený menhir?)  Detail Prasklý kamenný blok
Pravý pilíř brány. Zhruba uprostřed, pod svislou rýhou od vrcholu jsou 2 rýhy, podobné zrcadlově obrácenému písmenu Kaf Brána při pohledu z areálu. Balvan napravo může být ulomeným protilehlým pilířem.  Řada se skalkou v pozadí, skrývající 4 obrácené misky.
Literatura
1) Stejskal, M..: Labyrintem tajemna. Paseka, Praha, 1990

2) Heinrich,M.: Zpráva o průzkumu. (foto (c) 2003)