Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Obětní kámen - XX - CZ.ST - Chrášťovice
Původ
Popis
Žulový balvan na vrcholu kopce "Baba", má na sobě přirozeně vzniklé misky. V minulosti byl považován za obětní kámen pohanů.  
Mapa
1 km jihozápadně od obce, při silnici do Třebohostic. 

Fotografie

 
Názory, průzkumy
Pod jeho jižním okrajem odkryl průzkum v písčité vrstvě pod humusem několik střepů nádob z pozdní doby halštatské, dále z 15. - 16. stol. n.l.. Důvody výskytu právě u kamene nejsou známy. 
Odkazy, literatura a fotografie
Sklenář, K. a kol.: Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. Optys, Opava, 1994
Svoboda K.:Tajemné megality,svědkové doby kamenné, Horizont, Praha 1990