Klub psychotroniky a UFO * Megalit

Menhir : MM - CZ.TA - Chlístov
Původ

Poprvé uveřejněno v knize (1), po řadě výprav zde byly k původnímu jednomu kameni postaveny další. (4) 

Popis
Do léta 1999 stál jen jeden kámen, zbylé dva byly povalené. Poté je nějací nadšenci vztyčili a kameny nyní vytváří půlkruh o průměru 7-8 metrů. 

Původní kámen 

Rozměry : výška 2,0 m, hmotnost asi 1,45 t - hornina : světle šedý granitový porfyr místy s až 4 cm vyrostlicemi živců a s hnízdy turmalínu (mladší prvohory, kolem 300 mil. lety). Vyskytuje se v těsném okolí stély.

Další kameny - vysoké asi 185 cm, 105 cm, na kruhu se nalézají ještě 1 větší a několik malých kamenů. (4)

Mapa
Původní kamenná stéla se nachází asi 1,5 km před Chlístovem, ve směru na Krošíček, kde silnice přetíná potok a doprava odbočuje lesní cesta, která vede vzhůru do kopce. Kámen stojí v bukovém porostu. 
 
Fotografie
Foto jediného původního kamene:

 (1), (2), (3) - rok 1999

Foto dalších kamenů : (4) - 2002
Odkazy a literatura

1) Šarič, R. - Štěpánek, P.: České megality. Materna, Praha, 1999

2) Kozák, P.: Tajemná místa od Blaníku k Sušici. MH, Beroun, 1999 

3) KPU, 1999

4) Tramba, David, osobní stránky, 2002