Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir: MMY - CZ.CB - Černý Dub    

Původ 

Na dnes již neexistující objekt upozornil v roce 1987 Tomáš Červený. Podle vyprávění stával prý ještě v minulém století u lesa mezi Černým Dubem a Koroseky u Boršova nad Vltanou kámen zvaný "Baba". Okolní les nese toto označení dodnes.

Popis 

Dnes již neexistuje.

Mapa

Nákres

Fotografie

 

Zkoumání

Místo nebylo prozkoumáváno