Klub psychotroniky a UFO * KPUFO Megalit


Čertův stůl - přírodní skála nebo dávný dolmen (trilit?) : N / D / T X - CZ.FM - Čeladná 
Původ

25.04.2004 byl uveřejněn článek (1), kde autor Lumír Pecold vyslovuje domněnku, že Čertův stůl na Čertově mlýně je vytvořen uměle. 

Popis
Čertův stůl je kamenná deska o hmotnosti asi 6,5 tuny, podobná dolmenu, nebo snad trilitu. 
Mapa
Čertův mlýn je lesem zarostlý vrch v hřebeni Moravskoslezských Beskyd. Čertův stůl je asi 100 m od stezky v rezervaci. 

Fotografie

Čertův stůl (1) Upravené foto stolu do podoby dolmenu - trilitu? (1)
  (2)  (2)
Názory
Umělý původ stolu naznačuje symetrie stolu, a dále to, že se v ose dolmenu nachází přesně vrchol Radhoště. Z jeho dutiny by bylo možné pozorovat o jarní a podzimní rovnodennosti západ slunce přímo nad Radhoštěm. (1)
Pověsti
Místo je opředeno řadou pověstí a mýtů. Čertův mlýn měl včetně strouhy postavit satanáš, kterému se zachtělo vzít si za manželku mladé děvče z okolí. Její matka se ale zdráhala dát dceru mysliveckému mládenci, za kterého byl čert přestrojen. Dala si tedy za podmínku, že postaví do 48 hodin na hoře nad chalupou fungující mlýn. Pekelníkovi se práce dařila, ale nakonec stejně zakokrhal kohout dříve, než vše dodělal. Zůstala po něm asi 100 metrů dlouhá a hluboká rýha na hoře, která dostala podle Čertova mlýna své jméno. (1)
Odkazy a literatura

1) Podle: Pecold, L.: Čertův mlýn, www.ingema.net, 24.4.2004