Klub psychotroniky a UFO * Megalit


MAX - CZ.ST - Čekanice - kamenné řady ? 

Původ
Na kamenné řady upozornil členy Badatelského centra Statenice a KPU pan Karel Říha z Bezdědovic v roce 2003. 
Popis
Kamenné řady se nachází v poloze Na borkách, jihozápadně od obce Čekanice.   

Řady jsou směrovány různě: 1) řada o délce asi 30 m, orientace sever-jih +- 5 st. 2) řada o délce 30 m orientace 15 - 20 st. 3) řada o délce 10 m, orientace 95 st. 4) řada o délce 20 m, orientace 130 st. 5) řada o délce asi 10 m (náznak části kruhu o poloměru 40 metrů - severně je v této vzdálenosti náznak jámy. Objevitel předpokládá, že tam byl středový menhir 6) řada o délce 3 m, orientace 95 st. 7) řada o délce 15 m, orientace 70 st. 

Nákresy a zmapování provádí objevitel p. Říha. 

Mapa 

Fotografie

Řada č. 7) Řada č. 5) Řada č. 7)
Řada č. 4) Stojící kámen jižně řad
Okolí
Východně, u obce Sedlice, jsou kamenné řady. 
Řešení

V prostoru je množství dalších kamenů, jeden z nich postaven na výšku (obr.) Charakter a rozmístění řad ukazuje na ohraničení nějakého prostoru, zřejmě bývalého pole, nebo šlo o ohraničení dřívějšího okraje lesa. 

Kol. aut. KPU

Odkazy, literatura a fotografie

1) Říha, K.: dopis BCS, 2003

2) Zpráva z průzkumu KPU Strakonice, foto: 23.8.2003