Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Menhir : MY - CZ.AA - Čakovice, Praha 9 

Původ  

V roce 1954 probíhal záchranný archeologický průzkum při stavbě stadiónu. Byl zde odkryt přesně kruhový útvar o průměru 17 -18 m s úzkým příkopem na severovýchodě,, široký 0,4 m. V tomto objektu, datovanému do 12.- 7. stol. př.n.l., (knovízská kultura)  byla mimo střed umístěna kamenná stéla. Archeolog B. Soudský ve své zprávě uvedl, že který se ve svatyni provozoval, mohl mít sluneční charakter. Stála tak mohla být astronomicky orientovaná. Stéla se nedochovala. 

Popis   

Materiál byl zřejmě pískovec, rozměry neznámé. 

Mapa  

Zkoumání

Archeologický průzkum : kultovní objekt knovízské kultury

Literatura 

1) Špůrek, M.: Tajemství českých menhirů. 8. Regenerace č. 8/1995