Klub psychotroniky a UFO * Megalit

Viklan : NN - CZ.KV - Rybničná - Viklan Dominik
Původ
Jde o balvan vzniklý typickými procesy zvětrávání a odnosu žuly.
Popis

- oblý balvan, 3,5 m dlouhý, 2 m vysoký, úzký. Spočívá na podkladu jen malou ploškou, lze jej mírně rozkývat. Na vrchní straně je mísovitá prohlubenina a několik starých nápisů s letopočty 1776, 1796.) 

Mapa
-  asi 1,5 km severně od obce Rybničná
Pověsti 
- o pohanském obětišti 
Fotografie
Odkazy a literatura