Klub psychotroniky a UFO * Megalit


Kamenný kruh - MCQ - CZ.CK - Blansko u Kaplice  

Původ  
Kamenný kruh vznikl z iniciativy Pohanského kruhu p. Miroslava Frostíka Mráze v roce 2011.

 Popis

Kruhu, sestávající z 19 křemenných kamenů, dominuje výrazný středový oltář, tvořený velkým plochým kamenem na vyvýšeném soklu. Průměr kruhu je přibližně 4–5 m. (1)

Mapa

 

Fotografie

Foto (1)  
Literatura

(1) Jan John – Ondřej Chvojka: Příklady artefaktů současného pohanství v jižních Čechách.  https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/129098/1_StudiaArcheologicaBrunensia_18-2013-2_5.pdf?sequence=1