Fotografie záhadných jevů Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Středa, 20 Prosinec 2006 14:32

02jaknatoU nás naleznete Vámi zaslané snímky záhadných objektů s provedenou analýzou a vysvětlením chyby, která uvedený jev v obraze způsobila.

 O chybách zde mluvíme proto, že jakékoliv záhadné jevy jsou díky fyzikální podstatě záznamových vrstev filmů jen OPTICKÝMI CHYBAMI. Často se mluví o energetických obrazech ve fotografii, ale to jen díky neznalosti. Podíváme-li se na datasheet filmů, zjistíme, že rozsah citlivost filmů na vlnové délky se pohybuje mezi 400 - 750 nm, tedy pouze ve viditelné části spektra. Dá se tedy říci, že jevy neviditelné okem není film schopen zachytit, spíše naopak - oko je schopné vidět daleko více, než zvládne fotofilm. Některé "mlžné" efekty vyvolané dechem, které film zachytí, sice okem nevidíme, ale to jen proto, že bleskové světlo je v okamžiku expozice silně osvětlí. Pokud bychom takové světlo použili na delší nasvětlení, viděli bychom tyto efekty také. Stejné je to i s miniaturními prachovými částicemi, způsobujícími takzvané "orby".

Trošku jiné je to u digitálních čipů, jejichž citlivost zasahuje i do IR spektra, ale před čipy jsou filtry, které tuto část spektra eliminují, i když u některých modelů méně, takže jimi lze zachytit obrazy dějů, probíhajících v infračervené části spektra, tedy tepelných dějů. Zde bychom již mohli hovořit o jistém stupni záhad, i když i tyto děje jsou většinou po fyzikální stránce vysvětlitelné.

Z tohoto vyplývá, že nejideálnější na fotografování záhadných jevů by byl IR film, tedy film pro fotografování v infračervené části spektra. Práce s takovým filmem ale není jednoduchá, a vyžaduje znalosti a zkušenosti.

Aktualizováno Neděle, 17 Leden 2010 23:27