Fotografování aury Tisk
Napsal uživatel František Javůrek   
Středa, 20 Prosinec 2006 14:00

02jaknatoJiž mnoho let se můžeme setkávat s fotografiemi, na kterých je zobrazena "aura", neboli energetický obal každého člověka. Skutečností je, že člověk jako každý jiný živý organizmus (který je složen ze živých buněk) je obrovskou energetickou továrnou, která vyzařuje do okolí energii. Jsou jedinci, kteří jsou natolik citliví, že tento obal můžou za jistých podmínek vidět. Lze jej ale i vyfotografovat ?

kirlian1.jpg Odpověď na moji řečnickou otázku je jednoduchá - NELZE ! Jak jsem ji uvedl v jiných článcích na tomto webu, fotofilm, či elektronický čip má výrobní technologií pevně daný rozsah citlivosti, do nějž tyto energetické latentní obrazy rozhodně nespadají. Auru však LZE relativně zviditelnit, ale jen co se týče tvaru, nikoliv přirozených barev, které můžeme na některých fotografiích vidět. Jak to je ve skutečnosti vysvětlím dále. 

Kirlianova fotografie aury

Tímto problémem se zabýval v již dávných dobách významný Rus Semjon Kirlian, který zjistil, že pokud je nějaká část lidského těla, či části rostlin, předmětů atp. vystavena vysokofrekvenčnímu vysokonapěťovému poli, objeví se kolem zářící obal různých tvarů.

Vzhledem k tomu, že jsem dalek fanatických závěrů, prováděl jsem dlouhou dobu pokusy v této oblasti. Skutečnost je přesně taková, jak ji popsal Kirlian. Jestliže dáme například ruku velmi blízko kovové desce, do které je přivedeno napětí řádově alespoň desítek tisíc voltů při frekvencích desítek kilohertzů, začíná docházet k výbojům zpravidla fialové barvy, které vytvoří jakousi "auru" kolem obrysů ruky. Elektřina při výše uvedených parametrech je však nebezpečná, protože způsobuje popáleniny. Zajímavější jsou pokusy při napětích řádově stovek tisíc až milionů voltů při frekvencích kolem 1 MHz a výše, (například z Teslova transformátoru), kdy již docílíme velmi výrazné "aury", ovšem za relativně bezpečných podmínek, protože elektřina při těchto parametrech již není díky takzvanému "skin efektu" tolik nebezpečná. Při vybíjení se do země například přes naše tělo neprojde tělem, ale "klouže" těsně nad povrchem kůže. Velmi pěkných fotek "aury" lze docílit vytvořením skleněné elektrody, tedy úzké ploché skleněné nádoby naplněné osolenou destilkou, do které zavedeme drát s tímto napětím, a z jedné strany můžeme přikládat na skleněnou elektrodu různé předměty, či ruce a podobně, a z druhé strany fotografovat nádherné efekty. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEDOPORUČUJI V TOMTO EXPERIMENTOVAT NEZNALÝM V OBLASTI VVN !!! 

V předchozím odstavci jsem nastínil možnost, jak "zviditelnit auru". To, co ovšem vyfotíme, NENÍ AURA, ale jen elektrické výboje, které si hledají nejsnazší cestu do země, kam se vybíjí. Jistým způsobem však kopírují auru, jelikož oblast s tímto energetickým obalem např. člověka je oblastí s nižším odporem prostředí, a tudíž si tyto popsané výboje nachází cestu právě tudy. Nesimulují ale barvy aury, protože barva těchto výbojů je dána napětím a proudem. 

Podvod ve fotografii aury

Existují "firmy", které vám vyfotografují krásně barevnou auru za ještě barevnější peníz. Měl jsem možnost nepozorovaně prozkoumat jeden takový tovární přístroj - mezi námi pěkně drahý - který je vyrobený speciálně na fotografování aury. Výsledky mého "tajného" průzkumu zařízení jsou jednoznačné - JE TO PODVOD. Onen fotopřístroj ve společnosti ostatního nezbytného zařízení vypadá velice vědecky a důvěryhodně, ale ve skutečnosti se celé zařízení sestává z elektrod, na které si položíte ruce, a které sleduje jen elelktrický odpor těla. Výsledky tohoto měření jdou do počítače s příslušným programem, který podle odporu na výstupu vytvoří schéma, podle kterého jsou ovládány běžné LED diody umístěné kolem objektivu fotoaparátu uzavřeného ve skříňce. tyto barevné diody pak způsobují barevné reflexy v optice objektivu a na fotografii uvidíte krásně barevnou "auru", podle které vám potom "odborník" diagnostikuje vaše "virtuální" choroby, které je poté vhodné léčit u léčitele - dozajista jejich známého. Pak sáhnete hluboko do peněženky a jste spokojení, že už konečně víte, co všechno vám chybí - kromě peněz :-) Ukázky můžete vidět na prvních dvou fotografiích pod článkem.

Další možností, která nemá nic společného s obrazem aury jsou počítačová zobrazování aury pomocí speciálních periferií připojených k PC a programu Winaura. Opět jde jen o měření elektrického odporu těla a jeho převádění na barevné obrazy výše uvedeným programem. Opět nejde o obraz aury, ale jen o výsledek výpočetních algoritmů uvedeného programu.

Ukázky Kirlianovy fotografie a aurafota

Aurafoto 

 

aura1

 

Aurafoto 

 

aura2

 

Kirlian foto - minerál 

 

kirlian1

 

Kirlian foto - minerál 

 

kirlian2

 

Kirlian foto - list stromu 

 

kirlian3

 

Kirlian foto - květina 

 

kirlian4

 

Kirlian foto - prsty ruky 

 

kirlian5

 

Kirlian fotov - květina 

 

kirlian7

 

Kirlian foto - prst ruky    

V galerii vidíte základní rozdíl mezi fotografií aury "speciálním" přístrojem, který udělá jen barevné reflexy, na prvních dvou fotografiích, a mezi Kirlianovou fotografií, kdy byly různé předměty, ale i prsty ruky fotografovány ve VF/VN poli.

 

Čtěte dále: O fotografování aury. Cesty psychotroniky. http://www.cestypsychotroniky.cz  

Aktualizováno Úterý, 22 Březen 2016 15:34