Zkoumání záhad - přístup a názory Tisk
Napsal uživatel František Javůrek   
Středa, 20 Prosinec 2006 12:15

02jaknatoJak jsem již uvedl, záhady vlastně záhadami nejsou, protože vysvětlení možné je. Jde jen o to, v jakém stádiu vědomostního vývoje jsme, a co s využitím nám dostupných vědomostí a znalostí vysvětlit můžeme.

To ostatní jsou PRO NÁS záhady. Tím, že vysvětlení záhad existuje vždy, jsem nastínil reálnou možnost, že ve vesmíru mohou existovat civilizace, pro které naše záhady záhadami už dávno nejsou.Proto se taky na Zemi pojetí záhad liší mezi vyspělou částí civilizace a například primitivními domorodými kmeny v amazonském pralese. Indiáni se snaží vysvětlit veškeré pro ně nepochopitelné jevy činností bohů - ostatně stejně jako my v minulých staletích. V současnosti díky technickému pokroku hledáme vysvětlení těch nevysvětlitelných za technickými vymoženostmi návštěvníků z univerzua, případně za činností nám neznámých energií. Ale ani v tom nejsme jednotní, protože mezi námi převažují dva tábory lidí, přicházejících do styku se záhadami, a to skeptici a fanatici. Pak už zbývá jen hrstka nás, co se snažíme záhady nejdříve vysvětlit, a potom teprve těmi nevysvětlitelnými se zabývat jako skutečnmi záhadami. ici se vyskytují nejvíce mezi lidmi bez představivosti, a nejčastěji z řad vědeckých špiček, což je pochopitelné, protože jejich oblast zájmu je vždy velmi omezená - tedy omezuje se jen na určitý obor, který se snaží využít k mnohdy i bezduchému popření jakýhkoliv pro ně nevysvětlitelných jevů, či úkazů, často ale i jen ze strachu před vlastní vědeckou diskreditací.

Takový zářivý příklad vědecké omezenosti se nedávno vyskytl na televizních obrazovkách, kdy se redaktor ptal astronoma pana Grygara, jaký má názor na piktogramy v obilí, na což odpověděl "Je již dávno prokázáno, že tyto piktogramy mají na svědomí vzdušné víry". No, klobouk dolů, před takovým "vědeckým" vysvětlením. Prostě máme vzdušné víry, které dokáží vytvořit všechny geometrické tvary z jak euklidovské, tak i fraktálové geometrie. Asi se máme od pana Grygara ještě co učit z fyziky na úrovni základních škol. Tato odrůda lidí prostě nikdy nepřipustí, že může existovat něco, co neumí vysvětlit.

Věda si činí nároky na patent na rozum a bezostyšně tvrdí, že veškeré záhady umí vysvětlit, na druhé straně ale v mnohých vědeckých pojednáních najdeme za každým pátým slovem "domníváme se", "myslíme si že", "teoreticky je možné", "tomu ještě nerozumíme" atd. To mi připomíná poslední dobou moderní téma o genetice. Na jedné straně vědci tvrdí "Už jsme přečetli genetický kód člověka a teoreticky bysme dokázali vytvořit samostatného jedince", a na druhé straně tvrdí: "Člověk má asi 30.000 genů, z nichž 90% je nefunkčních a my nevíme proč". To je asi jako kdybych řekl, že bych dokázal postavit auto, ale nevím k čemu je 90% součástek v něm. Sedli byste do takového auta ? 

Fanatici se zase nejvíce rekrutují z řad lidí s velmi chabými znalostmi, či z řad lehce ovlivnitelných jedinců, kteří nemají dostatek vlastního rozumu, jako například přiznivci "sekty" pološíleného Ivo B., který jim prodává jízdenky na kosmické lodě jeho vesmírných přátel, kteří budou evakuovat ze Země jím vybrané vyvolené ! (Šťastnou cestu !) Lidé, kteří nemají dostatečné vědomosti z fyziky, přírodních dějů, či například optiky a fotografie, zase vidí záhady za všemi možnými naprosto jednoduše vysvětlitelnými ději, a zpravidla je není možné přesvědčit o vysvětlení děje. Za každým jevem prostě budou vždy vidět neznámé duchovní energie, za každým vysoko letícím letadlem uvidí UFO, a nic jim nepomůže, nikdo je nechápe. Pak dochází k tomu, že mnohdy dostanu fotografie se "záhadnými jevy" a "fundovaným" vysvětlením co že to na fotce je, nad kterými se kterýkoliv znalý fotograf prostě jen pousměje. To je právě jeden z hlavních důvodů, proč vznikly tyto stránky, kde chceme na konkrétních fotografiích lidi poučit, jak se vyhnout nesmyslným závěrům, a naučit je trochu chápat schopnosti a možnosti fotografického záznamu obrazu. 

My skalní a nezaujatí záhadologové jsme pak napadáni oběma těmito tábory. Když se snažíme něco vysvětlit dostupnými znalostmi či technologiemi, jsme napadáni fanatiky tím, že se snažíme všechny záhady zdiskreditovat, a že se máme věnovat něčemu jinému, když tomu nerozumíme či nevěříme. Když ale o něčem prohlásíme, že je to momentálně nevysvětlitelné, a že je možné to tudíž považovat za záhadu, či neidentifikovatelný létající objekt, napadají nás vědci, že oblbujeme lidi bláboly a bludy o zelených mužíčcích. Věda sama se ale pořád věnuje novým dosud neověřeným poznatkům na poli dosud neznámých energií a dějů, protože ty dosud používané například dostatečně nevysvětlují samu existenci a fungování celého vesmíru. Takže jsme vlastně postaveni před problém, který jen tak brzy neskončí, a my se budeme mít ještě dlouho čím zabývat.

Ať žijí bubáci!

Aktualizováno Pátek, 04 Červenec 2008 19:16