Montáž ? Tisk
Napsal uživatel František Javůrek   
Středa, 20 Prosinec 2006 22:02

05nanebiAutor snímků s tím ale nesouhlasí ...

Zdravím Vás !

V roce 2004 jsem při focení úplňku Měsíce vyfotil digitálem několik zvláštních fotografií. Fotky byly staženy do PC asi po 14 dnech, kdy jsem zjistil, že na snímku foceném v jeden čas a jedním směrem chybí Měsíc a na druhém je (pozadí hvězd zůstává stejné). Je to technicky možné?

Na dalších snímcích focených opět stejným směrem a stejný den (úplněk měsíce) jsou zvláštní svítící hadicové útvary. Při přepínání snímku - negativu do jiných spekter je zřejmé, že tyto útvary jsou za hvězdami. Dále jsme zkoušeli s přáteli tento snímek v různých programech např. teplotní rozklad na programu, který vyhodnocuje odlitky z kovů. Závěry jsou různé, ale hlavně nejasné! Předpokládám, že máte technické prostředky k objasnění těchto snímků. Nejsem znalec v oboru hvězdárenství, to co jsem vyfotil je vlastně obrovská náhoda. Ze zvědavosti jsem fotil jasný měsíc a výsledek je to co také vidíte! Ujišťuji Vás, že se nejedná o fotomontáž, tyto snímky viděli moji známí a vyhecovali mě, ať je někam pošlu. Trochu nás všechny  mrazí v zádech jestli je na obloze něco jiného, co nedokáže lidské oko vidět, ale digitálni přístroj ano ! Proč je to tak ?? 

Budu vděčný za Váš názor a pokud potřebujete souhlas s umístěním snímku na
Vašich stránkach, dávám Vám ho.

Nesouhlasím však s použitím všech uvedených snímku k další prezentaci  t.j.poskytnutí do časopisů, to jsem mohl udělat sám a neoslovit Vás. Pokud zvážíte, že by to bylo přínosem, chtěl bych o tom rozhodnout osobně!

Děkuji Vám 

DANAR

Komentář:

Na těchto fotografiích vidíte nepovedenou počítačovou montáž, u které se autor pozastavoval nad tím, že na jedné fotografii chybí Měsíc, a na jedné jsou nějaké úkazy, které jsou prý prokazatelně až za hvězdami (asi podle autora tyto objekty měří v průměru několik tisíc parseků /1 parsek je vzdálenost, kterou světlo urazí za 1 rok). Autor si ani nedal práci se synchronizováním polohy Měsíce s hvězdami. Superprojekcí bylo zjištěno, že údajné hvězdy ani na jedné fotografii nemění svoji polohu, kdežto Měsíc je na každé fotografii jinde, a mění svoji polohu nejen na ploše fotografií, ale i vůči hvězdám. Dále si autor asi neuvědomil, že při expozičních parametrech, jaké vyplývají z Exif, by k záznamu hvězd vůbec nemohlo dojít, a navíc i kdyby byly expoziční parametry a citlivost taková, aby k záznamu hvězd došlo, byly by to jen bílé body, a nikoliv barevné. Dále Měsíc je, co se expozice týče, asi 1000x jasnější, než hvězdy, tedy k naexponování obou by nikdy nedošlo, pokud je expozice nastavena na vyfotografování Měsíce. Pozadí samo je jen jedno z mnoha z internetu volně stáhnutelných webových pozadí, proto je barevné.

Fotografie 1 - čas 22.29.01

f20040702a_15 
Fotografie 2 - čas 22.29.15

f20040702b_15

 Fotografie 3 - čas 22.29.42

f20040702c_15

Fotografie 4 - čas 22.30.04

f20040702d_15

 Fotografie 5 - čas 22.30.23

 

f20040702e_15

Fotografie 6 - čas 22.30.44

 

 

f20040702f_15

 

Bližší vysvětlení :

Pokud je fotoaparát umístěn na stativu, veškeré vesmírné objekty pozorované v objektivu mění svoji polohu a jakoby "ujíždí", což je způsobeno rotací Země. Hvězdy, společně s Měsícem tedy "ujíždí" do strany. Ovšem ujíždí společně, stejnou rychlostí a stejným směrem. Není možné, aby hvězdy zůstávaly bez jakékoliv změny polohy a Měsíc "cestoval" v rozmězí několika sekund, či desítek sekund o několik úhlových stupňů a ještě navíc pokaždé jiným směrem. Astronom by sice mohl namítnout, že Měsíc se vůči okolním hvězdám pohybuje, což je pravda, ale tanto jeho pohyb způsobený oběhem Měsíce kolem Země trvá cca 1měsíc, kdežto hvězdy nás (vůči naší poloze) "oběhnou" za 24 hodin. To znamená, že vzájemná poloha hvězd a Měsíce se v řádu vteřin a minut NEMĚNÍ. Takovýto pohyb Měsíce by odpovídal fotografování "z ruky", tedy bez stativu. Pak by ovšem musely stejným směrem i stejnou rychlostí "cestovat" i hvězdy, čemuž zde zveřejněné fotografie naprosto odporují. Další skutečností, která mě vedla k mému závěru je to, že při expozičních parametrech ISO 87, F2,8 a T1/2s by sice mohlo dojít k naexponování Měsíce, ale NIKOLIV k naexponování hvězd. Tyto parametry jsou natolik slabé, že tyto malinké objekty s intenzitou světla asi 1000x menší než Měsíc, by nikdy nebyly zaznamenány. Expozice by při takových parametrech musela trvat mnoho minut, a ne 1/2s. V tom případě by ale již nedošlo k zobrazení malých bodů, ale slabých zakřivených čar, opět díky rotaci Země. Měsíc by ale v tomto případě vypadal jako "zahnutý rohlík". Další skutečností je to, že pokud jsou expoziční parametry dostatečné k zaznamenámí hvězd v krátkém čase, tyto se zobrazí jako BÍLÉ body, a nikoliv jako barevné.

Tato má vysvětlení si každý může experimentálně vyzkoušet.

Závěr - podvod :

Na všech fotkách je jiná poloha Měsíce vůči hvězdám, a pokaždé v jiném směru. Souběžně s Měsícem jsou při expozici Měsíce naexponovány i hvězdy, což je při expozici 1/2s na autocitlivosti 87 ISO naprosto technicky nemožné. Hvězdy jsou barevné - při správné expozici na hvězdy jsou vždy jen bílými body, při delší expozici zakřivenými čarami.

Při stabilní poloze hvězd na fotografii se poloha Měsíce v rozmezí řádově desítek s mění i o více než 10°, u hvězd nikoliv.

Exif info :
ImageDescription : Unknown
Make : Unknown
Model : DigitalCam Pro
Orientation : left-hand side
XResolution : 72/1
YResolution : 72/1
ResolutionUnit : Inch
ExposureTime : 1/2Sec
FNumber : F2,8
ExposureProgram : Program Normal
ISO : 87
ExifVersion : 0210
ComponentConfiguration : YCbCr
CompressedBitsPerPixel : 3/1 (bit/pixel)
ExposureBiasValue : EV0,0
MaxApertureValue : F1,7
MeteringMode : CenterWeightedAverage
LightSource : Unidentified
Flash : Not fired
FocalLength : 7,45(mm)
ExifImageWidth : 620
ExifImageHeight : 470

Zdravím Vás!

Díky za čas a názor, který jste věnovali fotografiím. Váš závěr je sice jako zatnutí sekerou , ale beru to jako důsledek posuzování  nepřeberného množství snímků , které Vám lidé posílají a  ze kterých se nakonec vyklubali různé fotomontáže.

Ještě jednou uvádím, že náhodně pořízené snímky jsem měl rok uložené v PC a  považoval jsem to vše za nesmysl. Během té doby se mi dostali do ruky různé knihy o jevech, které jsou na hranici reality a technických znalostí lidstva.Nevím stojíte-li na straně lidí, kteří si připouštějí existenci různých dimenzí na planetě Zemi. Je zde názor člověka, který má technické  znalosti v daném oboru a zabývá se různými jevy. Jedno z jeho možných  vystvětlení je rozmítání gravitačního pole, které může zakřivit světelné paprsky a pak vznikne obraz jiné reality, než je obvyklé. Ty světelné roury připomínají vytvořené mezidimenzionální kanály (viz projekt Mountauk). Barva světla naznačuje značně vysoké hodnoty použité energie. Nemusí jít o vzdálený jev, ale jev mající původ na Zemi. Pro úplnost a objektivnost musíme konstatovat, že je zde  ještě možnost  náhodných optických zkreslení, vliv  elektromagnetického, gravitačního a skalárního pole. Osobně mohu říci k nafoceným snímkům pouze to, že jde o náhodné fotografie. O nastavení digitálu jsem v té době téměř nic nevěděl, byly to první fotky s digitálem. No a to je vše, co k tomu mohu říci, snad ještě, že je-li možné zjistit v PC, že s fotografiema nebylo po jejich stáhnutí z fotoaparátu  manipulováno, jsem ochoten souhlasit  s prověřením PC. Ale kdo by měl zájem? Snímky jsem poslal kolegům do zahraničí, tak uvidíme co z toho bude!

Mějte se  a jestli Vás něco napadne rád si přečtu Váš názor.

Zdraví Vás Danar, přeji úspěšný den !

Aktualizováno Pondělí, 07 Červenec 2008 17:30