Historie


Stručná historie česko - slovenské ufologie a záhadologie 

1947 – první články o podivných létajících strojích „lasturovitého tvaru“ v denním tisku  
1961 – série článků o UFO v časopise Letectví a kosmonautika od J. Gotze a Tikovského  
1965 – oznámení p. Kallisty z Plzně, že u Lnářů viděl UFO. Následovalo několik článků a tisk začal přinášet zprávy o UFO v zahraničí. O UFO a jiných záhadách začíná psát MUDr. Ludvík Souček, Ing. Věnceslav Patrovský, a J. Fleissig Ludvík Souček
1969 – vychází kniha „Záhady létajících talířů“ od V. Patrovského. Vychází český překlad Danikenových „Vzpomínek na budoucnost“, od L. Součka.  Kniha "Záhady létajících talířů"
1969 – vyšla kniha "Velké otazníky" od Ludvíka Součka - první kniha o záhadách    
1970 a násl. – řada odsuzujících a zesměšňujících článků od autorů J. Fleissig aj.  "Vzpomínky na budoucnost"
1976 – 1989  – série článků o záhadách v časopise Čtení a Sputnik (výběry ze sovětského tisku), převzaté ze SSSR, a původní od doc. Dr. Miroslava Petrtýla, CSc., Ing. Františka Totha, Ing. Věnceslava Patrovského, a v dalších časopisech (Zápisník aj.)  Věnceslav Patrovský
1974 – vychází kniha L. Součka „Tušení stínu“   
1978 - vychází kniha L. Součka „Tušení souvislostí“ Kniha "Tušení souvislostí"
28.12.1978 – umírá L. Souček   
1990 – vznik ČsAAA, předseda doc. Dr. P. Kašpar, CSc. Logo ČsAAA
1991 – vzniká časopis Médium (vychází měsíčně dodnes)  Časopis Médium
14.5.1991 – založen KPUFO v Plzni jako plzeňská pobočka ČsAAA (16 osob). Předseda Petr Flídr. Logo KPUFO
1.7.1992 – vzniká časopis KPUFO – ZAZ, vychází 5 krát ročně.  Časopis ZAZ
1992

– část vedení ČsAAA včetně předsedy upozorňuje na podivné praktiky a finanční problémy a odstupují z funkcí. Vlivem vnitřních rozporů, finančních problémů a podivných ztrát materiálů apod. se ČsAAA pomalu rozpadá. Nové vedení vylučuje odstoupivší členy i předsedu. KPUFO se staví do čela kritiky nového vedení,  a zasazuje se za práva členů za finanční aj. vyrovnání.

 
27.3.1992 – vzniká Projekt Záře uvnitř ČsAAA, vedoucí Vladimír Šiška.  Logo Záře
konec roku 1992 – údajný zánik ČsAAA, utlumena jeho činnost na 17 let    
31.12.1992 – zánik společného československého státu, vznik ČR a SR  

Vývoj v ČR

1.1.1993 – KPUFO samostatný subjekt. Předseda od 1992 Ing. Pavel Kalina.  Pavel Kalina (KPUFO)
1993 – Projekt Záře funguje jako neformální sdružení osob na sběr materiálů o UFO. Vlivem nedořešených otázek se členy bývalého vedení ČsAAA, které do Záře přešlo, KPUFO s projektem nekomunikuje.    
konec roku 1993 – vzniká časopis Magazín 2000 v nakl. Etna (vyd. Tothová), postupně vychází Magazín 2000 jako měsíčník. Časopis se opírá o obdobný německý časopis badatele M. Hesemanna v SRN a v ČR o Projekt Záře. Vyd. Etna vydává postupně několik knih o UFO aj. anomálních jevech.   Časopis Magazín 2000
Duben - srpen 1994 - vychází časopis Luna (vyd. Galieo, šéfredaktor Josip Dujmovič), vyšlo 5 čísel Časopis Luna
1994 – vychází časopis Univerzum (vyd. R. Vrťátko, šéfredaktor P. Vokáč), vyšly 3 čísla Časopis Universum
Červenec 1994 – v ČR vznikají první agrosymboly, KPUFO organizuje celostátní sledování, ke konci roku má už 200 členů po celé ČR  
červen – červenec 1995  – pokus o ovládnutí KPUFO skupinou kolem P. Nováka, po nezdaru část členů odchází a vzniká tzv. Sírius, společnost zkoumající paranormální aktivity. Pro své členy vydává „tajný“ samizdat.    
1995 - vydavatelství Etna a časopis Magazín 2000 končí spolupráci s Projektem Záře ohledně návštěvy M. Hesemanna  
1995 – vzniká UFO klub Záblesk ve Východních Čechách. Předseda Zdeněk Marek.   Logo Záblesk
květen 1996 – vychází Badatelské rozhledy (samizdatový občasník Badatelského centra Statenice J. Lenkové) v tištěné podobě vycházely do léta 2002, od 25.10.2004 je nahradil internetový magazín Záhadno Badatelské rozhledy (BCS)
20. - 22.6.1996 – UFOlogická konference (Olomouc)    
konec roku 1996 – KPUFO dosahuje 600 členů   
1997 – vzniká časopis Fantastická fakta u vyd. Ivo Železný, jako iniciativa skupiny Sírius Časopis Fantastická fakta
13. 5. 1997 – vznik Fantastic Fact Club - FFC (zakladatelé V. Šiška, V. Mátl, I. Mackerle, I. Vokáč, J. Purkrt, A. Česal), předseda Petr Vokáč, jako klub čtenářů časopisu, dosáhl max. 200 členů. Pro členy je vydáván Informační zpravodaj  Logo FFC
konec roku 1997 - KPUFO má členy již v každém okrese.   
1999 - vzniká časopis Cesty psychotroniky Časopis Cesty psychotroniky
1999 - první kontakty KPUFO a Záře Vladimír Šiška (Záře)
červen 1999 - vzniká časopis Skryté skutečnosti (vyd. P. Mezsárosz – Ústí n.L.), šéfredaktorkou od května 2001 J. Lenková)  Jitka Lenková (BCS)
1999 - 2006 Informační zpravodaj FFC se přeměnil na společný zpravodaj záhadologických spolků DELTA (1999-2003 - FFC, Záře, od 2004 KPUFO, Záblesk), zánik 2006    Informační zpravodaj FFC
1997 - 1998

- dva kongresy v pražské Pyramidě pořádané FFC sice oplývaly zvučnými jmény přednášejících, a to i ze zahraničí, ale návštěvnost nebyla nikterak závratná.

 
22.5.1999 - Fantastic Fact Club připravil poněkud skromnější záhadologické setkání v Rokycanech nazvané SFINGA Rokycany '99.  
12.10.2000 – umírá V. Patrovský   
21.11.2000

– umírá Fr. Toth

 
2001 - vedle časopisu Fantastická fakta (měsíčník) vzniká časopis Fantastická fakta plus (měsíčník), Vědma, magazín Svět magie. Dopisovatelé těchto časopisů přerůstají původním zakladatelům ze seskupení Sírius odborně i organizačně přes hlavu. To vyvolalo jejich ultimativní požadavky na navrácení bývalého výsadního postavení ve vedení časopisu, které však byly odmítnuty.  Časopis Fantastická fakta plus
21.4.2001 - Akce Fantastic Facts Clubu v pražské Městské knihovně se stala příčinou třenic mezi nimi a Magazínem 2000 záhad a zároveň seskupením Sírius.  
6.11.2001 – normalizovány vztahy KPUFO a Záře, jehož složení se od vzniku úplně obnovilo.  
Prosinec 2001 – vzniká WM magazín (Jiří Wojnar a Jiří Matějka – Otrokovice), vychází dosud Časopis WM magazín
6.-9. 12. 2001 -  v hale ČKD v Praze se konal Veletrh záhad, tajemství a fantazie za účasti časopisů Skryté skutečnosti, WM magazín a řady dalších subjektů. Stejná akce se opakovala ještě na jaře 2002 na Novotného lávce v Praze a potom pořadatel od dalších opakování tohoto veletrhu z finančních důvodů ustoupil.  
Počátek roku 2002 - z vydavatelství I. Železného odešli šéfredaktoři časopisů Fantastická fakta a Fantastická fakta plus. FF Plus zanikl.  
Březen 2002 - pro finanční potíže vydavatele zaniká časopis Skryté skutečnosti. Vydavatelé SkSk a WM magazínu se dohodli o sloučení obou časopisů, zbylé materiály předány WM magazínu Časopis Skryté skutečnosti
Polovina roku 2002 - zaniká časopis Fantastická fakta, Vědma, o spolku Sírius nejsou žádné zprávy  
2002 – odliv členů FFC (předseda J. Purkrt). FFC je regionální středočeskou skupinou badatelů (10-16 členů) Josef Purkrt (FFC)
Červen – září 2002 - KPUFO podal návrh na způsob komunikace a rovnoprávné spolupráce všech záhadologických spolků.   
21.9.2002 – jednání v Mělníku o společných pravidlech spolupráce badatelských spolků (KPUFO, Záře, Záblesk, FFC). Fungování odmítl Klub Záblesk, FFC neviděl přínos.  Časopis Delta (Záře, FFC, KPUFO, Záblesk)
březen 2003 - společné setkání badatelů KPUFO, Projektu Záře, klubu Záblesk, Badatelského centra Statenice a Fantastic fact clubu v Rabštejně nad Střelou. Položeny základy spolupráce.  Setkání v Rabštejně
březen 2003 – začíná vycházet časopis Phoenix (vychází dosud) Časopis Phoenix
2003 – 2005 – personálně se navzájem propojují všechny spolky
2004 – slučuje se Sdružení badatelů v psychotronice s KPUFO Logo SBP
květen - říjen 2005

– vychází časopis Naut, Třetí oko (zanikly)

Časopis Naut
říjen 2006

– KPUFO dosahuje 700 členů

 
říjen 2007

– začíná vycházet časopis Enigma (vyd. RF Hobby)

Časopis Enigma

léto 2009 odchod 4 členů z Projektu Záře, vznik nového Projektu Alfa, zabývající se tzv. "exopolitikou"  
září -listopad 2009 - obnova ČsAAA Logo ČsAAA
12.6.2012 Ze zdravotních důvodů odstoupil z pozice vedoucího projektu Vladimír Šiška. Novým vedoucím je Pavel Miškovský
3.1.2013 - Zemřel Ivan Mackerle
15.3.2014 - vedení projektu Záře se opět ujímá Vladimír Šiška  
24.5.2014 - poprvé udělena Cena GOLEM za záhadologické aktivity (V. Šiška)
12.3.2016 - podruhé udělena Cena GOLEM za záhadologické aktivity (Dr. Jitka Lenková, Karel Dudek)  

V krátkosti z histórie slovenskej ufológie 

1990

– vznik UFO centrum Košice

Logo UFO centrum Košice
členovia UFO centra v Košiciach sa podielajú na vzniku Československej archeoastronautickej asociácie (ČsAAA)  
1992 Koncom roka 1992 – na Slovensku začal vychádzať časopis UFO magazín (vyd. Alex, Nitra, šéfredaktor Sándor Puzstay) v spolupráci s maďarským UFO magazínom. V jeho činnosti bolo veľa problémov, zákrut i slepých uličiek. Jeho vychádzanie vždy ovplyvňovalo ufologické dianie, v pozitívnom i negatívnom zmysle.  UFO magazín (SR)
- vznikajú kluby po celom Slovensku. S blížicim sa rozpadom federácie došlo vplyvom vnútorných problémov aj k rozpade ČsAAA. 
1993  - po rozdelení Československa v roku 1993 prebralo koordináciu činnosti UFO centrum v Košiciach. Po vzore ČsAAA vyhlásilo celoslovenský projekt tzv. Trójsky kôň Jedna z publikácií UFO centra Košice
– vzniká UFO klub Hyperion (predseda dr. L. Valenčík  
1994 - vzniká Slovenská Asociácia UFO klubov. Prvého stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 16 klubov a boli rozpracované základné črty organizácie. Koncom roku na stretnutie v Kráľovskom Chlmci boli prizvaní aj predstavitelia dvoch vtedy najväčších a najaktívnejších klubov: UFO Centra Košice a UFO klubu Hyperion. Zúčastnil sa aj Gábor Tarcali, predseda Maďarského zväzu UFO bádateľov. Svojim príspevkom síce vniesol viacero podnetných prvkov, ale predstavitelia vyššie zmienených dvoch klubov sa postavili do pozície pozorovateľov, čím doviedli celé snaženie do slepej uličky.  
1995 - 1996 - odtrhnutie sa UFO klubu Hyperion od celého ufologického hnutia, čo vyvrcholilo premenovaním sa na dnešný názov Klub Hyperion.   Lubomír Valenčík (Hyperion)
1996 - UFO centrum Košice zaniklo. Prispel k tomu aj vývoj v UFO magazíne, ktorý nekriticky prejímal cudzie (najma maďarské) materiály, ktoré boli klubom Hyperion oprávnene označené za ubohé.   
polovica roku 1996 - vznikla potreba koordinovať prácu jednotlivých bádateľov a klubov a táto snaha vyvrcholila v rozhodnutie založiť novú organizáciu - Asociáciu UFO bádateľov (AUFOB). Logo AUFOB
1997 do konca roku 1997 - prebiehali jednania so zástupcami niektorých klubov, ktoré napomohli k vykryštalizovaniu formy a činnosti asociácie. Po celý rok bola činnosť prezentovaná na internete a v UFO magazíne.  
1998 Začiatok roku 1998 - začali postupne jednotlivé kluby, aj jednotlivci vstupovať do asociácie. Činnosť AUFOB sa však plne nerozbehla, regionálne kluby sa počali rozpadať. To bol aj koniec AUFOB, ktorá existovala už len virtuálne na internete a od roku 2002 o nej niet žiadnych správ.   
2000 Roku 2000 prebral UFO magazín vydavatelstvo Interkosmos a do redakčnej rady sa dostalo niekoľko bádateľov aj z ČR (M. Karlík, M. Gryc, aj.), šéfredaktorom sa stal J. Mečiar. Začalo sa s otiskovaním prací slovenských aj českých autorov. (Gryc, Wojnar, Jesenský, aj.)  Miloš Jesenský
2004 Roku 2004 vydávanie UFO magazína prevzala A. Miretínská a časopis začal vychádzať 4 raz ročne v reprezentatívnej podobe s 64 stranami.  
Roku 2004 slovenskí členovia Klubu psychotroniky a UFO v ČR po vzoru KPUFO začali organizovať obdobnú organizáciu v SR.  KPUFO.EU/SK
2005 Roku 2005 post šéfredaktora UFO magazínu prevzal M. Jesenský, vyšlo jedno (značné schudnuté) číslo a v októbri 2005 časopis z finančných dôvodov definitívne zanikol.   
2010 2010 - KPUFO vyzýva k ustavení spoločných rad a projektov v SR, začína vydávať nový e-zin "Azimut záhad".
2013 12.9.2013 - vznikla Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov, predseda G. Slováková. Začína sa vydávať e-zin "X Paranormal"

Mezinárodní vazby českých a slovenských badatelů

27. – 29.11.1992 I. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO, ČsAAA), SR, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska.    
26. – 28.11.1993 II. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO), SR, Polska, Maďarska.    
1. – 2.10.1994 Mezinárodní kongres o UFO v Maďarsku. Účast: badatelé z SR, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Německa, Švédska, Ruska, USA.  
25.- 27.11.1994  III. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (KPUFO), SR, Polska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska.   Hosté III. středoevropského kongresu
25. – 26.11.1995 IV. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska, Bulharska.    
27. – 29.11.1996 V. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska.  
28. – 30.11.1997 VI. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Sírius), SR, Polska, Maďarska.  
2.5.1998 Na akci Pyramida 1998 v Praze došlo k ustavení jakési „Středoevropská rady badatelů“ za účasti Sírius (ČR), M. Jesenského (SR) a R. Lesniakiewizce (Polsko). Tato „Rada“ však nikdy dále nefungovala.     
28. -29.11.1998 VII. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast: badatelé z ČR (Fantastická fakta), SR, Polska, Maďarska  
27. - 28.11.1999 VIII. Středoevropský kongres o UFO v Košicích. Účast - badatelé z ČR (Fantastická fakta), SR, Maďarsko, Polsko  
2004 – 2006 z iniciativy KPUFO.CZ, UFOLATS (Lotyšsko) aj. probíhají rozhovory o založení Východoevropské asociace badatelů anomálních jevů  Logo UFOLATS (Lotyšsko)
srpen 2005 setkání KPUFO (CZ) a UFODOC (Ukrajina) na Zakarpatské Ukrajině   
21.09.2005 Setkání UFOLATS (Lotyšsko) a KPUFO (CZ) v Plzni   
červenec – srpen 2006 setkání KPUFO (CZ) a UFOKOM (Bělorusko) v Bělorusku Účastníci setkání v Bělorusku
10.9.2006 setkání UFOLATS (Lotyšsko) a KPUFO (SK) v Trnavě  
1.11.2006  založena Východoevropská asociace badatelů anomálních jevů (VEAS) za účasti KPUFO (CZ) a KPUFO (SK)  Logo VEAS
23.12.2006  setkání KPUFO.CZ a běloruské UFOKOM v Praze  
1.4.2007  web VEAB uveden do provozu na stránkách KPUFO.EU Web VEAS
28.4.2007 XI. UFO forum ve Wroclavi (Polsko). Setkání účastníků z Lotyšska, KPUFO (CZ), Polska Setkání na XI. UFO fóru Wroclaw
1.9.2007 setkání KPUFO.CZ s polskými badateli z Nadace Nautylus
srpen 2008 setkání KPUFO.CZ s ruskými badateli z Kosmopoisk Volžskij, Astrachaň a UFOCOM Bělorusko
červenec 2009 setkání KPUFO.CZ s ruskými badateli z Kosmopoisk St.Peterburg, a s UFOLATS Lotyšsko v Rize  
duben 2011 setkání badatelů z KPUFO.CZ a UFOLATS (Lotyšsko) v ČR
září 2014 otevření nových stránek KPUFO.EU/PERU, setkání přátel Peru